Kontakt

Poljoprivredno poduzeće Ivanec d.o.o.

Trg hrvatskih Ivanovaca 10, 42240 Ivanec

OIB: 35861469799 

Direktor: 042/781-150

Komercijala: 042/781-151

Proizvodnja: 042/781-153

Računovodstvo i financije: 042/781-152

Email: pp-ivanec@vz.t-com.hr

Žiro račun: HR6523400091110610065   Privredna banka Zagreb d.d.


Poljoprivredna zadruga Ivanec

Trg hrvatskih Ivanovaca 10, 42240 Ivanec

OIB: 40146951579

Upravitelj: 042/781-153

Komercijala: 042/781-151

Proizvodnja: 042/781-153

Računovodstvo i financije: 042/781-152

Email: pp-ivanec@vz.t-com.hr

Žiro račun: HR2123600001101744519    Zagrebačka banka d.d.