Poslovnica Ivanec

Poslovnice

 • Prod. 301 GREDA
  Poljoapoteka i prehrana
  Greda bb
  Telefon: 042/729-055
 • prod. 305 MARUŠEVEC
  Poljoapoteka
  Čalinec 14
  Telefon: 042/729-414
 • prod. 310 LEPOGLAVA
  Poljoapoteka
  Trakoščanska 1
  Telefon: 042/791-503
 • prod. 315 BEDNJA
  Poljoapoteka
  Trg svete Marije 27
  Telefon: 042/796-319
 • prod. 319 IVANEC
  Poljoapoteka
  Varaždinska bb
  Telefon: 042/781-493
 • VINOTEKA IVANEC
  Varaždinska bb
  Telefon: 042/781-493


 • POLJOPRIVREDNA ZADRUGA - VINARIJA, KLENOVNIK 239
  Kontakt: 098/590-475, 042/781-151

Poljoprivredno poduzeće Ivanec

PP IVANEC

Djelatnost tvrtke je I i II faza tova junadi u vlastitom tovilištu u Maruševcu te kod kooperanata na području krapinsko-zagorske, varaždinske, međimurske, koprivničko-križevačke te bjelovarsko-bilogorske županije. Tovi se oko 400-500 teladi te oko 1500 junadi u turnusu. Prodajemo bikove juneće polovice te milaneza u Italiju.

Tvrtka se bavi veleprodajom i maloprodajom poljoprivrednog repromaterijala, a ukupno raspolaže sa 5 prodavaonica na području Varaždinske županije.

Tvrtka se također bavi i iznajmljivanjem poslovnih prostora u upravnoj zgradi u centru Ivanca.

Djelatnosti:

 • tov junadi
 • proizvodnja vina
 • ratarska proizvodnja
 • trgovina 
 • iznajmljivanje poslovnih prostora


Upravna zgrada PP Ivanec

sstbimg_006629112resz

Poljoapoteka i vinoteka Ivanec